Categories :

Kitab Al-Hikam karya siapa?

Kitab Al-Hikam karya siapa?

Ibn Ata Allah al-Iskandari
al-Hikam al-Ata’iyyah/Authors
REPUBLIKA.CO.ID, Nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad ibnu Muhammad Ibnu Atha’illah As-Sakandari. Ia lahir di Iskandariah (Mesir) pada 648 H/1250 M, dan meninggal di Kairo pada 1309 M. Julukan Al-Iskandari atau As-Sakandari merujuk kota kelahirannya itu.

Apa yang dimaksud Kitab Al-Hikam?

Kitab Al-Hikam ini merupakan karya utama Ibnu Atha’illah, yang sangat populer di dunia Islam selama berabad-abad, sampai hari ini. Kitab ini juga menjadi bacaan utama di hampir seluruh pesantren di Nusantara. Kitab Al-Hikam merupakan ciri khas pemikiran Ibnu Atha’illah, khususnya dalam paradigma tasawuf.

Siapa Imam Ibnu Athaillah?

Merdeka.com – Ibnu Athaillah merupakan salah seorang ulama besar yang terkenal di dunia. Pemilik nama lengkap Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Atha’illah As-Sakandari ini dikenal sebagai tokoh Islam yang produktif.

Bilamana Allah menggerakkan lidahmu untuk meminta maka ketahuilah bahwa Allah ingin memberi?

Artinya, “Ketika Allah SWT menggerakkan lidahmu melalui sebuah doa, ketahuilah bahwa Dia ingin memberikan karunia-Nya kepadamu.” Ketika Allah menjatuhkan pilihan-Nya kepada kita atas sebuah cobaan, pada hakikatnya Dia mengasihi kita yang kemudian memperkenankan kita untuk bermunajat kepada-Nya.

Berapa jilid kitab Al-Hikam?

kitab SYARAH HIKAM TERJEMAH JAWA 3 JILID.

Berapa Harga kitab Hikam?

Daftar Harga kitab al hikam Terbaru Oktober 2021

Harga Al-Hikam: Kitab Tasawuf Sepanjang Masa (Hard Cover) Rp119.600
Harga Kitab Syarah Al-Hikam Al-‘Athaiyyah Rp72.200
Harga Kitab Al-Hikam dan Penjelasannya – Noktah Rp96.000
Harga Kitab Al-Hikam – Petuah-Petuah Agung Sang Guru Syaikh Ibn Athaillah Rp55.000

Engkau merdeka dari apa yang tak kau inginkan?

Ibn Atha’illah berkata: “Kau menjadi orang yang merdeka dari segala yang tidak kau inginkan dan kau menjadi budak dari segala yang kau inginkan.” Alangkah dalam kalimat hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Atha’illah, dalam pesan hikmahnya yang ke-64 itu, yang tertuang di dalam bukunya, Terjemah al-Hikam, hal. 91.

Kitab tasawuf apa saja?

Kitab-kitab Tasawuf :

 • Risalah al-Qusairiyah (الرسالة القشيرية ) karya Syaikh Abul Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi an-Naisaburi (w.
 • Al-Luma fi Al-Tasawuf karya Abu Nashr Abdullah bin Ali Al-Sarraj Al-Tusi.

Apa nama kitab karya Al-Ghazali yang sangat terkenal di bidang tasawuf?

Salah satu karya Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal di dunia adalah kitab Ihya` Ulum al-din.

Apa nama kitab Tauhid?

Kitab Tauhid: Pemurnian Ibadah Kepada Allah = Kitab at-Tauhid al-Ladzi Huwa Haqqullah ‘ala al-‘Abid. Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia, karena tauhid menjadi landasan setiap amal.

Apa saja karya Al Ghazali dalam bidang filsafat?

Sebutkan karya al-ghazali dalam bidang filsafat

 • 1.al- munqidz min al-dhalal. =penyelamat `dari kesesalan.
 • tahafut al-falasifah. =runtuh nya para filoso.
 • 3.Ihya ‘ulumddin.

Apa sajakah karya fenomenal yang ditulis oleh Imam Al Ghazali?

Karya karya imam al-ghazali diantaranya adalah:

 • Ihya Ulum Ad-Din.
 • Tahafut al-Falasifah.
 • Al-Munqidz min adh-Dhalal.
 • Al-Iqtashad fi Al-‘Itiqad.
 • Jawahir Al-Qur’an.
 • Mizan Al-‘Amal.
 • Al-Maqasshid Al-Asna fi Ma’ani Asma’illah Al-Husna.
 • Al-Basith.

Siapa ulama yang menguraikan maksud kitab Al-Hikam?

Pesan-pesan kebajikan dalam kitab Al-Hikam yang diungkapkan Ibnu Athaillah dalam bentuk redaksional singkat juga telah menarik perhatian sejumlah ulama untuk menguraikan maksudnya. Beberapa ulama yang telah mensyarah kitab Al-Hikam di antaranya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Ibad ar-Rasyid Rundi, Ahmad ibnu Ajiba, dan Ahmad Zarruq.

Mengapa kitab Al-Hikam menjadi kitab yang paling populer di dunia Islam?

Selama berabad-abad hingga sekarang, kitab Al-Hikam telah menjadi kitab yang sangat populer di dunia islam. Pesan-pesan nasehat yang terangkum dalam kitab ini menjadi pelita bagi orang-orang yang meniti jalan menuju Tuhan. Banyak sekali untaian kata kata hikmah penuh nasehat dari Ibnu Athaillah yang sangat bagus untuk disimak.

Apakah kitab Al-Hikam merupakan kitab tarekat?

Kitab Al-Hikam ini bahkan telah menjadi salah satu kitab yang banyak dikaji di sebagian besar pesantren di Indonesia. Meski ia adalah salah satu tokoh sentral di sebuah tarekat, bukan berarti pengaruh pemikirannya hanya terbatas di dunia tarekat saja.

Siapa kitab yang memuat kata mutiara hikmah?

Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah kitab Al-Hikam, karya monumentalnya yang memuat kumpulan kata kata mutiara hikmah. Pesan-pesan kebajikan dalam kitab Al-Hikam yang diungkapkan Ibnu Athaillah dalam bentuk redaksional singkat juga telah menarik perhatian sejumlah ulama untuk menguraikan maksudnya.