Categories :

Wat is het orakel?

Wat is het orakel?

Soms duidt men er de plaats mee aan waar het orakel plaatsvond (“het orakel van Delphi”), of een persoon of bemiddelaar (medium) die beweert over profetische gaven te beschikken en in staat is een door een of meer vermeende godheden ingefluisterde boodschap of wijze raadgevingen te brengen.

Wat is een orakel voorbeelden?

Voorbeelden van orakels. Bekend is koning Croesus van Lydië. Deze zou volgens Herodotus (boek I, 91) het orakel hebben geraadpleegd over zijn kans te slagen, wanneer hij een oorlog tegen zijn buurman Perzië begon. Het orakel antwoordde dat hij “een groot rijk zou verwoesten”.

Wat is een orakel geschiedenis?

Orakel: een aan een godheid gewijde plaats waar men advies en goedkeuring kwam vragen alvorens men zich aan enige onderneming waagde; een oorlog, de vestiging van een een kolonie, een huwelijkscontract, het vaststellen van nieuwe wetten, het oplossen van religieuze meningsverschillen etc..

Waar is het orakel van Delphi?

Delphi ligt op een hoogte van 570 meter op de hellingen van de Griekse berg Parnassus op het kruispunt van belangrijke route van de oude wereld. Het beroemde heiligdom van de god Apollo werd hier gebouwd in de zogenaamde geometrische periode (10e -9e eeuw v. Chr.).

Hoe werkt het orakel van Delphi?

Het heiligdom van Delphi was gewijd aan Apollo, de god van de zon. Hij kon zien wat gewone stervelingen ontgaat. Koningen, staten en particulieren konden bij het Orakel terecht voor raad. Soms kwamen ze bedrogen uit als ze die opvolgden, want de antwoorden waren vaak voor meerdere interpretaties vatbaar.

Wat was Perseus voorbestemd om te doen?

Hij nodigde Perseus, die inmiddels een dappere jongeling was, uit voor een maaltijd. Hij vroeg de aanwezige mannen wat voor geschenk ze de koning waardig achtten. Ieder zei dat een paard het meest geschikte geschenk voor een koning was, alleen Perseus zei dat hij desnoods een Gorgonenhoofd zou brengen aan de koning.

Hoe noemen we de vrouw die het orakel brengt?

Categorie: Grieks – Romeins Pythia was de beroemde priesteres van de god Apollo in Delphi, die orakels verkondigde. Ze was een vrouw van eenvoudige afkomst die gezeten op een heilige drievoet in trance raakte. Uit de onsamenhangende klanken die zij uitstootte formuleerden de priesters orakeluitspraken.

Wat zei het orakel van Delphi?

Wat gebeurde er bij het raadplegen van het orakel van Delphi?

Wat zei het orakel in Delphi over Socrates en hoe reageerde Socrates hierop?

Socrates vertelt hoe zijn vriend Chaerephon naar het Orakel van Delphi gaat, in de Griekse oudheid een belangrijke spreekbuis van de goden en vraagt of er iemand wijzer is dan Socrates. Tot Socrates’ verbazing zegt het Orakel dat Socrates de meest wijze mens is.

Waar is Perseus de God van?

Danaë kreeg een zoon, Perseus. Akrisios liet haar en haar zoon in een lege houten kist opsluiten, die vervolgens in zee geworpen werd….Perseus (mythologie)

Perseus
Περσεύς
Oorsprong Griekse mythologie
Gedaante Heros
Literaire bronnen Historiën, Theogonia, Bibliotheca

Hoe is het Perseus wél gelukt om Medusa te doden?

Onderweg zag Perseus bij de kust van Ethiopië de vastgebonden prinses Andromeda. De held werd op slag verliefd op de prinses die werd geofferd om de gekrenkte Poseidon tevreden te stellen. Toen een zeemonster Andromeda wilde verslinden, pakte Perseus daarom snel het hoofd van Medusa en versteende hij het monster.

https://www.youtube.com/watch?v=4F841fls8K0