Categories :

Waarom quickscan flora en fauna?

Waarom quickscan flora en fauna?

Middels een quickscan flora en fauna wordt door Ecoresult onderzocht of beschermde soorten en natuurgebieden in of in de omgeving van een plangebied voorkomen. In de praktijk wordt een quickscan flora en fauna ook anders genoemd, zoals een voortoets, natuurtoets, ecologisch vooronderzoek of verkennend onderzoek.

Waarom flora en fauna onderzoek?

Wat houdt een flora en fauna check in? Beschermde flora en fauna, zoals vogels of andere dieren of planten, mag u nooit verstoren of vernietigen. Om planten en dieren te beschermen is een ecologisch onderzoek, ook wel flora- en faunacheck verplicht. Dit geldt bij zowel evenementen als bij bouwactiviteiten.

Wat is een quickscan flora en fauna?

Eerste onderzoek: De quickscan flora en fauna is een kort, eerste onderzoek. We onderzoeken of er (mogelijk) beschermde planten/dieren op uw terrein voorkomen en of uw ontwikkeling effecten heeft voor deze soorten.

Wat is een flora en fauna onderzoek?

Met ecologisch onderzoek of flora- en faunaonderzoek worden de aanwezige planten- en diersoorten in een bepaald gebied in kaart gebracht. In het kader van de Wet natuurbescherming verplicht de provincie, omgevingsdienst of gemeente vaak een flora- en faunaonderzoek bij ruimtelijke plannen of een vergunningaanvraag.

Wie mag een quickscan flora en fauna uitvoeren?

Een quickscan voor flora en fauna komt met name voor bij particulieren, overheden of bedrijven die een ruimtelijke ingreep willen doen en mogelijk te maken krijgen met beschermde plant- en/of diersoorten. In dat geval komt de Flora- en faunawet om de hoek kijken.

Wat kost een quickscan flora en fauna?

Om een beeld te schetsen van de kosten hanteren wij richtprijzen. Een standaard ecologische quickscan kost € 550,- exclusief btw en reiskosten (reistijd € 40,-/uur exclusief btw en km vergoeding € 0,25/km).

Wat kost een flora en fauna onderzoek?

Tarieven ecologische quickscan Om een beeld te schetsen van de kosten hanteren wij richtprijzen. Een standaard ecologische quickscan kost € 550,- exclusief btw en reiskosten (reistijd € 40,-/uur exclusief btw en km vergoeding € 0,25/km).

Wat valt er onder Flora?

Flora en fauna is een vaste Nederlandse informele uitdrukking, waarmee gedoeld wordt op alle planten en dieren die in een bepaalde streek of periode voorkomen of voorkwamen. In Vlaanderen gebruikt men de uitdrukking fauna en flora. Flora duidt het plantenrijk aan; fauna het dierenrijk.

Wie mag een quickscan uitvoeren?

Wat kost een quickscan?

Wat kost de QuickScan Bouwkosten?

Grootte in m³ Prijs
0-500 € 325,00
500-750 € 375,00
750-1000 € 425,00
1000-1250 € 475,00

Wat kost een natuurtoets?

Standaarddiensten ecologie

Ecologische quickscan (ook wel natuurtoets of quickscan flora en fauna genoemd) Vanaf € 750. Bereken nu de exacte prijs via de prijscalculator
Voortoets Wet natuurbescherming Vanaf € 1000,-
Ecologisch werkprotocol Vanaf € 650,-
Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming verzorgen Vanaf € 2.750,-

Wat betekent botanie?

wetenschappelijke studie van de planten; plantkunde. Voorbeelden: Het was de tijd waarin Linnaeus de botanie een wetenschappelijke grondslag gaf.